Úvod

Bio

Považuji se především za malířku, protože moje práce nejčastěji vychází z této disciplíny a mnoho let jsem ji studovala. Baví mě však také práce s jinými médii.

Umění jsem začala studovat s naivním dojmem, že funguje jako sebe sama vysvětlující jazyk. To mi pomohlo překonat jazykový handicap vyplývající z toho, že můj mateřský jazyk je od toho rodného významně vzdálen. Také kulturně je prostředí, ze kterého pocházím velmi odlišné od prostředí českého: Jsem vzácným, česko-mexickým kultivarem člověka.

Ve svých dílech se věnuji různým tématům a využívám k tomu různá média a formáty. Celou mou tvorbou se však proplétá jedna charakteristická linie – zájem o podobu člověka.

Ráda přemýšlím o existenčních problémech, o správné podobě mého těla a lidského těla obecně, zabývám se jeho absurdní složitostí.

Poměrně často přemýšlím o fyzické, smyslové a jazykové neschopnosti skutečně přenášet ztělesněnou zkušenost.

Výběr z prací